Obec Blatno
Blatno

* SBÍRKA NA VARHANY...ADOPCE PÍŠŤAL ...obec-2/sbirka-na-varhany/

DE  * SAMMLUNG FÜR ORGEL...

https://kvetnovskehudebnislavnosti.cz/de/sammlung-fuer-orgel

Veřejné zakázky

2022

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace - "Oprava fasády kostela sv. Michaela"

Výzva k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace_sing.pdf (813.53 kB) (857.66 kB)

Příloha č. 1 - Schéma.pdf (811.52 kB)

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky.doc (62.5 kB)

Příloha č. 3 - Výkaz výměr.xlsx (209.13 kB)

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o plnění základních kvalifikačních předpokladů.doc (42.5 kB)

Příloha č. 5 - Návrh Smlouvy o dilo.doc (122.5 kB)

Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů.docx (30.95 kB)

 

 

 

 

 

 

Výzva k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace - "Kostel sv. Archanděla Michaela - obnova fasády a osazení ciferníku hodin"

Výzva k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace_kostel sv. Michaela.pdf (944.44 kB)

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - část 1 - Textová část.pdf (765.52 kB)

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - část 2 - pohled jižní.pdf (2.89 MB)

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - část 3 - schéma rozmístění vnějších schodišť.pdf (108.97 kB)

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - část 4 - schodiště A výkres.pdf (138.25 kB)

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - část 5 - schodiště B výkres.pdf (114.01 kB)

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - část 6 - schodiště C výkres.pdf (116.5 kB)

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - část 7 - schodiště D výkres.pdf (117.64 kB)

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - část 8 - E1 - hromosvod.pdf (102.4 kB)

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - část 9 - E2 - hromosvod.pdf (194.8 kB)

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky.doc (52 kB)

Příloha č. 3 - Výkaz výměr.xlsx (71.89 kB)

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o plnění základních kvalifikačních předpokladů.doc (37.5 kB)

Příloha č. 5 - Návrh Smlouvy o dilo.doc (103 kB)

Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů.docx (31.07 kB

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení_kostel sv. Michaela.pdf (59.05 kB)

 

 

 

 

Výzva k podání nabídek - "Oprava a čištění požární nádrže Blatno 1"

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu.pdf (9.75 MB)

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu.pdf (992.55 kB)

Příloha č. 1 Krycí list nabídky.docx (18.78 kB)

Příloha č. 2 Výkaz výměr.xls (164 kB)

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.doc (36.5 kB)

Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo.docx (60.23 kB)

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů.docx (30.94 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Katastrální mapa.pdf (89.16 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Koordinační situace.pdf (100.24 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Mapa povodí nádrže.pdf (449.03 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Průvodní zpráva.pdf (167.52 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Řezy nádrží.pdf (134.13 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Souhrnná technická zpráva.pdf (232.36 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Technická zpráva.pdf (121.34 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Výkres tvaru - požerák.pdf (268.74 kB)

Rozhodnutí o přidělení zakázky_Blatno 1.pdf (83.93 kB)

 

 

 

 

 

Výzva k podání nabídek - "Oprava a čištění požární nádrže Blatno 2"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu.pdf (303.05 kB)

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu.pdf (1.03 MB)

Příloha č. 1 Krycí list nabídky.docx (18.74 kB)

Příloha č. 2 Výkaz výměr.xls (204.5 kB)

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.doc (36.5 kB)

Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo.docx (60.17 kB)

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů.docx (30.93 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Geod.podklad+seznam souřadnic+kresba.pdf (248.69 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Katastrální mapa.pdf (58.53 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Pozemková situace.pdf (136.05 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Průvodní zpráva.pdf (103.96 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Řezy nádrží.pdf (145.42 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Souhrnná technická zpráva.pdf (447.88 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Technická zpráva.pdf (195.19 kB)

Dodatečná informace č. 1.pdf (101.51 kB)

Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Geod.podklad+seznam souřadnic+kresba (1).pdf (170.92 kB)

Oznámení zadavatele_Blatno 2.pdf (69.77 kB)

Rozhodnutí o přidělení zakázky_Blatno 2.pdf (88.64 kB)

 

 

 

Výzva k podání nabídek - "Oprava komunikace Blatno-Bečov"

Výzva k podání nabídek_oprava komunikace Blatno_Bečov.pdf (938.54 kB)

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx (18.39 kB)

Příloha č. 2 - Výkaz výměr.docx (17.07 kB)

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.doc (37 kB)

Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o dílo.docx (42.36 kB)

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů.docx (31.7 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Výzva k podání nabídek - Ošetření aleje v Květnově

Výzva k podání nabídek - Oprava fasády OÚ Blatno, 24.8. - 7.9.2020 

Výzva k podání nabídek - Úpravy vegetace v Blatně, 10.1. - 31.1.2020

 

2019

Výzva k podání nabídek - Oprava kapličky v Hrádečné, 10.9. - 19.9.2019 neproběhla 19.9.2019

Výzva k podání nabídek - Oprava kapličky v Hrádečné, 14.8. - 3.9.2019 - neproběhlo 3.9.2019

Výzva k podání nabídek- Restaurování památky Mariánský sloup u Hrádečné, 13.8. - 3.9.2019 ukončeno 3.9.2019

Výzva k podání nabídek - Posílení vodovodu Radenov, 21.1. - 5.2.2019 - UKONČENO

 

2018

Výzva k podání nabídky - Hasičská zbrojnice Blatno - do 2.7.2018, 10,00 hod - UKONČENO

 

2017

Výzva k podání nabídky - Oprava akumulační nádrže Květnov, 12.12.2017 - 16.1.2018 - prodlouženo do 30.1.2018 - UKONČENO

DOPLNĚNÍ

Výzva k podání nabídky - Oprava 4 křížků a 1 božích muk - Obec Blatno - UKONČENO

Výzva k podání nabídky - Oprava akumulační nádrže Květnov - UKONČENO

25.9.2017 - doplnění:

Výzva k podání nabídky - Těžba průmyslová 2017 - konec 14.4.2017

Výzva k podání nabídky - Pěstební činnost 2017 - konec 10.3.2017

Výzva k podání nabídky - Snížení energetické náročnosti objektu čp.1 Blatno - konec 30.1.2017

 

2016

Výzva k podání nabídky - Oprava a čištění požární nádrže Bečov - ukončení 19.12.2016

Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce rybníka Tři kříže, k.ú. Blatno  ukončení 19.12.2016

Výzva k podání nabídky - Snížení energetické náročnosti objektu čp. 1, Blatno ukončení 13.12.2016

Výzva k podání nabídky - Modernizace kulturního domu Horalka - UKONČENO

Výzva k podání nabídky - Pěstební činnost 2016 - -UKONČENO

Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obci Květnov - UKONČENO

Výzva k podání nabídky - Těžba průmyslová 2016 - UKONČENO

 

2015

Výzva k předložení nabídky - Zlepšení nakládání s bio-odpady v obci Blatno - UKONČENO

Výzva k předložení nabídky - Zlepšení nakládání s bio-odpady v obci Blatno - ZRUŠENO

Výzva k podání nabídky - Těžba průmyslová

Výzva k podání nabídky - Pěstební činnost pro rok 2015 - UKONČENO

Veřejná zakázka malého rozahu - "Nové herní prvky" - UKONČENO

Veřejná zakázka malého rozsahu - "Oprava kapličky v Mezihoří" - UKONČENO

Veřejná zakázka malého rozsahu - "Rekonstrukce hasičské zbrojnice" - UKONČENO

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zlepšení třídění odpadů v obci Blatno"  - UKONČENO

Výběrové řízení   "Rekonstrukce kostela sv. Archanděla Michaela v Blatně u CHomutova - restaurátorské práce" - UKONČENO

Úřad

Překlad (translations)

Akce v regionu

Aktuální akce dle výběru

Regionální informační portál

Finanční arbitr - info pro občany

Rychlý kontakt

Adresa:
Obec Blatno, Blatno 1
430 01 Blatno

Telefon/fax: 474 625 839

E-mail:  
uradblatno@centrum.cz

ID adresa: 92haqxs

Starostka:
Iveta Rabasová Houfová

Portál zadavatele: www.profily-zadavatelu.cz/profil/00261807

č.ú: ČSOB a.s., Chomutov
109600739/0300

IČO: 00261 807
DIČ: CZ00261807

podrobný kontakt-klikni zde

Úřední hodiny:
Po: 8 – 12, 13 – 17
St: 8 – 12, 13 – 17

Počítadlo návštěv

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:169
TÝDEN:2494
CELKEM:1109935

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download