Obec Blatno
Blatno

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA BLATENSKÉ VARHANY

Transparentní účet, kam je možné přispívat č. 123-7809620257/0100.
V současné době pracujeme na spuštění tzv. "Adopce píšťal". Dárci si tak budou moci vybrat jednu nebo více píšťal, podle hodnoty svého příspěvku, podle tónů, které si sami vyberou. Až dojdeme do cíle, tedy až budou varhany navráceny na své místo a bude možné uspořádat koncert, bude ten první určen právě všem mecenášům, kteří záchranu varhan podpořili. Děkujeme všem přispěvatelům!

Archiv nejbližších akcí/aktualit

                      AKTUALITY - NOVINKY       

Leden 2015

 • Diakonie Broumov,
 • sociální družstvo
 •  Více na  www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

ØVYHLAŠUJE

 • SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
 • Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 • Obuv – veškerou nepoškozenou
 • Hračky – nepoškozené a kompletní
 • Peří, péřové přikrývky a polštáře
 • Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 • Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 • ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
 • nábytek
 • znečištěný a vlhký textil

Sbírka končí dne :   dne:   16.3.2015

čas: do 17.hod.

místo:Obecní úřad – stodola, pokud je zavřená, tak úřad

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,

aby se nepoškodily transportem

Bližší informace Vám rádi sdělíme:   tel. : 491 524 342, 739 999 112

 

 

Nový jízdní řád - klikni zde

     DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE - klikni na letáky

 

leták1

leták 2

leták 3

leták 4

 

Dobrý den,

chtěla bych se podělit s vámi o dobrých lidech, kteří bydlí ve vaší části.

Včera 11.1.2015 jsme byli na návštěvě v Bečově. Vraceli jsme se domů kolem 20 hod.

Jenže co čert nechce, začalo po 16 hod sněžit. Když jsme odjížděli, tak se nám bohužel nepodařilo z této části vyjeta na kopec do Blatna. Ne kvůli sněhu, ale náledí.

Podkluzovalo to v zatáčce a prostě to nešlo vyjet. Bylo tam hrozné náledí, jako by tam někdo nalil vodu a ta přimrzla. Několikrát jsme se klouzali dolů a zase znovu vyjet. Posypali jsme si cestu kamínky, které v zatáčce jsou pro tento případ nachystané. Dobrá věc, děkujeme za to. Bohužel to stejně nešlo. Naproti se objevilo auto, ale měli jsme strach, aby to ubrzdil, tak jsme máchali rukama, aby nejezdili. Nakonec když jsme uhnuli, sjelo auto a v něm žena, která nám chtěla nějak pomoci. Byla moc hodná a ochotna, klobouk dolu.

Pak se zase objevily světla a další auto, opět se scéna opakoval, ale auto jelo, pořád dal, ale pomalu. Nakonec jsme viděli, že je to džip, tak strach polevil. Pan byl velice ochotný, že nás vytáhne do Blatna. Začala akce, podařilo se to perfektně zvládnout tomuto mladému muži. Bohužel jsem se zapomněla zeptat na jméno. Přesto bych mu chtěla aspoň touto  cestou moc poděkovat. Jen pro informaci, jsem chtěla napsat, že dobři lidé ještě nevymřeli a je to pro vaší obec čest, že u vás jsou takovíto lidé.

Jen pro informaci, loni jsme měli také problém v tomto úseku vyjet. Je to tam moc špatné místo, přimlouvala bych se, jestli by nešlo v tomto místě nějak pomoci, aby se dalo lépe vyjet.

Omlouvám se, že vás tímto obtěžuji, ale kdo nezažije takový to problém, tak neví jak je to krásný pocit potkat dobré lidi.

Krásný den Sekerová

 

  VÝSTRAHA ÈHMÚ
Èíslo: PVI_2015/11
Vydaná: støeda 14.01.2015 10:32 (09:32 UTC)
Na jev: NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEÒ NEBEZPEÈÍ):
    Karlovarský
    Plzeòský
    Ústecký
    od støedy 14.01.2015 22:00 do ètvrtka 15.01.2015 10:00
Na jev: NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEÒ NEBEZPEÈÍ):
    Praha
    Støedoèeský
    Jihoèeský
    Pardubický
    Královéhradecký
    Liberecký
    Vysoèina
    od ètvrtka 15.01.2015 00:00 do ètvrtka 15.01.2015 10:00
Na jev: NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEÒ NEBEZPEÈÍ):
    Jihomoravský
    Zlínský
    Olomoucký
    Moravskoslezský
    od ètvrtka 15.01.2015 02:00 do ètvrtka 15.01.2015 10:00
Za studenou frontou k nám zaèíná od západu proudit chladnìjší vzduch, ve kterém se od jihozápadu pøechodnì rozšíøí výbìžek vysokého tlaku vzduchu.
Po srážkách, které budou v nižších a støedních polohách dešové nebo
smíšené, budou povrchy vozovek vlhké nebo mokré. Bìhem noci ze støedy na ètvrtek bude oblaènost na našem území ubývat a pøi poklesu teploty pod bod
mrazu se zaène na vlhkých komunikacích postupnì od západu místy tvoøit
náledí.
Doporuèení ke zmírnìní následkù jevù:
-Lokálnì se bude vytváøet náledí. Vozovky a chodníky budou místy kluzké,
øidièi a chodci by mìli vìnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám.
-V pøípadì jízdy autem sledovat dopravní zpravodajství.
Vydalo: Centrální pøedpovìdní pracovištì ÈHMÚ - Praha/Racko
    ve spolupráci s VGHMÚø

 

 

Z DENÍKU CHOMUTOVSKA - klikni na odkaz

http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/budte-hrdi-na-to-ze-jste-z-vesnice-20150102.html

 

PROSINEC 2014

 

Dne 25.10.2014 Mladí hasiči na místním hřišti připravili Drakiádu, která proběhla již po 12. Počasí bylo opravdu na draka, mlha a bezvětří. Naštěstí většina draků lítalo. Soutěžilo se o draka, který vzlítne nejvýš a o nejhezčího doma vyrobeného draka. Nejvýš byl drak Anežky Písaříkové a nejhezčí drak byl z dílny Lukáše Jetenskýho. Celkem se zúčastnilo 16 drakovodů, kteří byli obdarováni sladkou odměnou a kterým děkujeme za účast i rodičovskému doprovodu, kteří se též podíleli na dračím letectvu. Mladí hasiči Blatno 

 

 

sdgfsdf

dr

 

VOLBY  BLATNO 2014

Kandidátní listina: PRO VENKOV

Platné hlasy celkem:  1 069

Kandidát

Počet hlasů

Pořadí
zvolení
/náhradníka

Mandát

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

abs.

v %

1

Rabasová Houfová Iveta

170

15,90

1

*

2

Dvořák Zbyněk Mgr.

155

14,49

2

*

3

Štěpánková Vladislava

117

10,94

3

*

4

Brumeisen Petr

122

11,41

4

*

5

Tollarová Jiřina

116

10,85

5

*

6

Osvald Bohuslav

113

10,57

1

-

7

Červený Ladislav Ing.

102

9,54

2

-

8

Antolíková Jitka

83

7,76

3

-

9

Müller Karel

91

8,51

4

-

 

Kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat.

Platné hlasy celkem:  578

Kandidát

Počet hlasů

Pořadí
zvolení
/náhradníka

Mandát

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

abs.

v %

1

Kolář Josef

121

20,93

1

*

3

Ferbasová Zdeňka

83

14,35

3

*

4

Kolář Jiří

92

15,91

2

*

5

Šutinská Šárka

54

9,34

1

-

6

Beňas Ladislav

69

11,93

2

-

7

Havlíčková Jaromíra

55

9,51

3

-

8

Havlíčková Kamila

51

8,82

4

-

9

Babiš Petr

53

9,16

5

-

 

 

 

 

 

 

Kandidátní listina: SNK Evropští demokraté

Platné hlasy celkem:  252

Kandidát

Počet hlasů

Pořadí
zvolení
/náhradníka

Mandát

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

abs.

v %

1

Kučerová Adriana Ing.

43

17,06

1

-

2

Škvorová Jaroslava Bc.

22

8,73

3

-

3

Červený Ladislav

27

10,71

4

-

4

Sůva Karel

41

16,26

2

-

5

Hutařová Milena

18

7,14

5

-

6

Nováková Kateřina

20

7,93

6

-

7

Gergel Zdeněk

51

20,23

1

*

8

Novák Antonín

18

7,14

7

-

9

Hansel Jiří

12

4,76

8

-

 

Kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy

Platné hlasy celkem:  164

Kandidát

Počet hlasů

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

abs.

v %

1

ZOCHER Jaroslav

62

37,80

2

ZVONÍČKOVÁ Miroslava

24

14,63

3

KOLÁŘOVÁ Marie

17

10,36

4

VOJTĚCHOVÁ Markéta

18

10,97

5

VOJTĚCHOVÁ Eva

20

12,19

6

MOULISOVÁ Věra

23

14,02

 

V Šerchově zmizela voda ze silnice

Po několika letech se konečně podařilo dostat vodu ze silnice v obci Šerchov a to díky profesionálnímu přístupu zaměstnanců SÚS Chomutov,kteří nasadili svoji techniku a svedli vodu ze silnice do nově uloženého potrubí a dále přes vyčištěný můstek pod silnicí do stávající vodoteče.Na akci se částečně podílel OÚ Blatno.Děkujeme za vstřícný přístup ze strany SÚS za odvedenou práci.

                                                                                                          Za OÚ Blatno starosta J.Kolář

                                                                                                          Za obec Šerchov J.Zocher

SDS

ER

                                

                                                              ZÁŘÍ 2014

Velké setkání sousedů v Blatně

Na konci prázdnin bylo v Blatně hodně rušno. Na 70 sousedů z partnerského Weinbachu z Německa a polského Debrzna přijalo pozvání a přijelo na čtyřdenní návštěvu, která byla velmi intenzivní co do programu, tak i co se společných zážitků týče. Ve stejném termínu se v Blatně konal také příměstský tábor, a tak když jsme se vydali na výlet např. na přehradu Kamenička, šlo rázem obcí na 100 lidí, což je na poměry obce číslo opravdu nezvyklé. Na večerní akci, vystoupení skupiny TARATIBU a následný taneční a bubenický workshop byla zase zaplněná Horalka, místní kulturní dům. Atmosféra večera byla kouzelná, taneční parket byl rázem plný afrických tanečníků a bubeníků ze všech tří partnerských zemí. Celkem tři naplněné autobusy vyrazily také na jeden veliký společný výlet, a to do ZOO ve Dvoře Královém, kde zvláště náctiletí ocenili možnost návštěvy velkého lanového centra. Předposlední den se pak v Blatně konaly hasičské soutěže, organizované místními Mladými hasiči a Studiem Vawra. Závodů se zúčastnilo také družstvo se Strupčic a zásahové vozidlo přijeli představit dobrovolní hasiči z Kalku. Program zpestřili zajímavou vsuvkou také zástupci Policie ČR, kteří předvedli ukázky kynologického výcviku při vyhledání drog nebo roli psů a psovoda při zásahu proti nebezpečnému pachateli. Závěrečný večer pak proběhla taneční zábava, z které některé dívky z Polska odjížděly s pláčem v očích, že návštěva Čech už končí.

Místní dobrovolnice napekly na každou společnou akci spoustu dobrých koláčů, bábovek  a zákusků a hosté si tak kromě zajímavého programu pochvalovali srdečné přijetí a domácí atmosféru celého setkání. 

Velmi dojemné bylo překvapení přichystané německými hosty, kteří předali zástupcům obce dvoumetrový kříž z dubového dřeva, určený pro blatenský kostel Sv. Michaela, jako symbol jeho zahájené rekonstrukce.

Šlo o setkání navazující na předchozí roky, kdy zase blatenští občané navštívili Debrzno nebo Weinbach, kde proběhla první seznámení a poznávání místních tradic a krajiny. 

Díky finanční podpoře Skupiny ČEZ, Ústeckého kraje, Hospodářské a sociální rady Chomutovska a Obce Blatno se tak mohlo letošní setkání konat právě v Blatně.

gf

zjz

fgfgf

rfgfg

 

 

 

 

WOCZ65 OPIN 120853

                    VÝSTRAHA ČHMÚ

        VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  PVI_2014/63

Vydaná: pátek 12.09.2014 10:53  (08:53 UTC)

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pardubický:(SY,)
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        od pátku 12.09.2014 10:00  do neděle 14.09.2014 00:00

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Karlovarský
        Plzeňský
        Ústecký:(CV,LN,)
        od pátku 12.09.2014 10:30  do soboty 13.09.2014 06:00

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Plzeňský
        od pátku 12.09.2014 10:30  do neděle 14.09.2014 00:00

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        od pátku 12.09.2014 10:30  do pátku 12.09.2014 18:00


Počasí u nás ovlivňuje tlaková níže spojená s frontálním rozhraním. Tlaková
níže bude postupovat ze střední Evropy nad Jaderské moře.

Deštivé počasí v ČR pokračuje. Za čtvrtek a noc na pátek napršelo většinou
10 až 30 mm, na jižní a střední Moravě nejčastěji 30 až 50 mm.

Během pátku by mělo na jižní, střední Moravě a Českomoravské vrchovině
napršet dalších 10 až 30 mm. Na západě a severozápadě Čech by mělo během
pátku a v noci na sobotu napršet 15 až 40 mm, ojediněle až 50 mm.

V důsledku předchozích srážek jsou hladiny většiny sledovaných toků na
vzestupu. Vzhledem k dalším předpokládaným srážkám a nasycenosti povodí,
zejména na přítocích střední a dolní Moravy, povodí Svratky, Svitavy a
Jihlavy, očekáváme další vzestupy na úroveň 1. a 2. SPA v této oblasti. Na
toku Velička bude vzhledem k aktuálním vzestupům pravděpodobně krátkodobě
překročen 3.SPA, na ostatních tocích je pravděpodobnost výskytu 3.SPA nízká.
 Na ostatním území předpokládáme ojedinělé překročení 1.SPA zejména na
menších tocích. V povodí Berounky také nelze na menších tocích vyloučit
krátkodobé překročení 2.SPA.

Během noci na sobotu déšť v ČR zeslábne a místy i ustane a na zasažených
tocích bude postupně během soboty docházet k poklesům hladin. V důsledku
dotoku budou ještě stoupat hladiny dolních částí toků.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ).
-Nutno vyvarovat se aktivit v korytě toku (koupání, jízda lodí apod.).
-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody,
pozor na podemletí krajnic a mostů.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jan Šrámek
        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/
        http://hydro.chmi.cz/hpps


Distribuce: K,P,E,U,J,B,Z,

                               

     

Mladí hasiči uskutečnili s podporou Obecního úřadu v Blatně "Dětský pohádkově sluníčkový den". Děti absolvovaly různé disciplíny za které dostávaly sluníčkové penízky a ty mohly proměnit za dětské zboží, které byly připraveny v bazaru. Dále bylo připraveno pro všechny občerstvení v podobě grilovaných klobásek a limonády. Také byl upečen krásný a chutný dort v podobě sluníčka, který jsme všichni ochutnali a úplným závěrem si děti zaskotačily v hasičské pěně, kterou pro nás připravili kolegové z Března. Ohodnoceny byly i pohádkové kostýmy sladkou odměnou a věcnou cenou. Tímto chceme poděkovat všem, kteří nás podpořili v této akci a to Obecní úřad Blatno, SDH Blatno, studio Váwra, fa. Puls Power, Doly Nástup Tušimice, KŠV Otvice, hostinec "U Divouse", p. Tengler, p. Perlík, p. Kudrna, Tercie - historie hrou Boleboř, SDH Březno. Veliké poděkování patří paní Brumaisenové za skvělý sluníčkový dort a všem, kteří nám v akci pomohli. Dětský den byl doslova sluníčkový a zúčastnilo více jak 50 dětí. Mladí hasiči Blatno.  

 

trghrrr

ghfghfff

dfgdf

Květen 2014

Český den proti rakovině

Dne 14.5.2014 se Mladí hasiči zúčastnili akce „Český den proti rakovině“ , kdy jsme nabízeli v Blatně a některých přilehlých obcích žluté kytičky, jejichž výtěžek putuje v boji proti rakovině. Chceme tímto poděkovat vše občanům, kteří uvedenou akci podpořili. Děkujeme, mladí hasiči Blatno

thzzz

 

Mladí hasiči

Závěr her "Plamen"

V sobotu dne 17.5.2014 jsme jeli do Nezabylic, kde jsme soutěžili o umístění v okresní celoroční soutěži her Plamen. Na soutěži jsme byli vyzkoušení z několik disciplín, jako například požární štafety, požární dvojice, CTIF a hlavní disciplína požární útok. Na Závěru byla hodnocena celková celoroční činnosti našeho kolektivu, jako jsou brigády, pořádání různých soutěží, kronika apod. Kolektiv mladých hasičů z Blatna se umístil před kolektivy ze Strupčic a Bílence na krásném třetím, bronzovém místě. 

dfd

FARMÁŘSKÉ TRHY

                                      stahuj zde

 

Duben 2014

MLADÍ HASIČI

Dne 19.4.2014 se již po jedenácté konala soutěž všestrannosti mladých hasičů v Blatně. Přijelo celkem devět kolektivů a sestavilo se 19 družstev. Blatenští sestavily dvě družstva, který se umístily na třetím a šestém místě. Dále byla uspořádána další soutěž o hlavní poklad ve které se hasily plameny na hradě a která byla pro děti velmi atraktivní. Chceme tímto poděkovat všem, kteří nás v této soutěži podpořily a to fa. Puls Chomutov, Doly Nástup, Obec Blatno, Hostinec "U Divouse", pan Ivoš Krůťa, který nám osladil soutěž a to v podobě cukrové vaty. Dále poděkování panu starostovi obce Blatno, který nám připravil velmi chutný bramborový guláš na posilněnou. Veliké poděkování chceme tímto předat Váwrovi, který pro nás připravil nádherný hořící hrad a se kterým jsme měli v soutěži velký úspěch a hlavní poklad vyhráli. Mladí hasiči Blatno.

bv

dfgd

dfd

 

" Masopustní karneval v Blatně 2104"- klikni na foto

 

dfd

 

březen 2014

                                                       POZVÁNKA

 

SDH Mezihoří u Petrovic, okr. Příbram pořádá letošní rok na přírodním zámeckém parketě v Petrovicích u Sedlčan již třetí ročník setkání rodáků osady Mezihoří  a zároveň setkání přátel dechovky. Letošní setkání se koná v neděli, tj. 27.7. 2014 na zámeckém parketě v Petrovicích.. Od 14,00-17,00 hod. bude vyhrávat dechovka Moravanka a od 17,30-19,30 místní dechovka Hošna band.Vstupné na celé odpoledne je 200 Kč. Na letošní 3.ročník tohoto setkání jsme se rozhodli, že zkusíme pozvat obyvatele všech Mezihoří v České republice. Tímto bychom byli rádi, kdyby se mohli někteří obyvatelé těchto Mezihoří dostavit, tak abychom se navzájem poznali a strávili spolu příjemné odpoledne při dechovce při nějakém dobrém jídle a pití a třeba i navázali mezi sebou nějakou spolupráci. Berte toto setkání jako poznávací a třeba někdy příště vytvoříme nějaký společný program.

 Pokud by jste se pro to rozhodli, že nás navštívíte, dejte nám včas vědět, abychom Vám zajistili místa. Samozřejmě , že zde budeme mít svoje stánky s občerstvením.

 

 

 

Těšíme se na Vaše setkání . 

 

S pozdravem                                                              Ing. Pavel Bláha – velitel SDH Mezihoří

                                                                                   Tel. 606 252540

 

                                                                  Email – blaha @drevokompletbh.cz

 

 

Dobrý den, zasíláme Vám pozvánku na sraz všech rodáků z Mezihoří. Poprosil bych Vás, zdali by jste tuto pozvánku mohli doručit obyvatelům Vašeho Mezihoří.

 

S pozdravem                                                                                             Ing. Pavel Bláha - 606 252540 - velitel SDH Mezihoří

 

 

únor 2014

Beseda k první pomoci.

V neděli byla uskutečněna pro Mladé hasiče beseda "První pomoci". Chtěli bychom touto cestou poděkovat   panu Janu Kříčkovi, který svým výkladem poučil Mladé hasiče v případě potřeby poskytnout člověku prvnípomoc. Této akce se zúčastnili také kolegové z SDH Kalek.

Děkujeme, Mladí hasiči Blatno

hgh

LEDEN r.2014

informace

                    VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2014/09

 

Vydaná: pondělí 20.01.2014 10:45  (09:45 UTC)

 

Na jev: LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

        Karlovarský:(KV,)

        Královéhradecký:(NA,TU,)

        Liberecký

        Ústecký

        Olomoucký:(JE,)

        Moravskoslezský:(BR,)

        od úterý 21.01.2014 02:00  do úterý 21.01.2014 11:00

 

 

Brázda nízkého tlaku vzduchu, zasahující na naše území od jihu, bude zvolna

postupovat k východu a v jejím týlu k nám pronikne chladnější vzduch od

severu.

 

Déšť, který se během pondělí bude rozšiřovat od východu, začne v důsledku

poklesu teploty vzduchu v noci z pondělí na úterý na severu a severozápadě

našeho území namrzat a bude se tvořit ledovka. Očekáváme, že během úterý

bude ochlazení pokračovat, a proto se postupně na většině území ČR bude v

noci z úterý na středu tvořit náledí. Výstraha na náledí bude na základě

nových předpovědních materiálů vydána v úterý.

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů:

-Očekává se tvorba ledovky a proto budou komunikace místy kluzké, řidiči a

chodci by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám.

-V případě jízdy autem sledovat dopravní zpravodajství.

 

 

Informace

Rozhodnutí a odpověď ředitele ZŠ Chomutov, Ak.Heyrovského,na žádost J.Zochera a M.Zvoníčkové k tomu, aby dojíždějícím žákům ze směru Blatno byl umožněn dřívější vstup do ZŠ v době nepříznivého počasí.

Dobrý den,

tímto mailem Vás informuji o rozhodnutí ředitele ZŠ Chomutov, Ak.Heyrovského, které se týká Vaší ústní žádosti ze dne 9.12.2013, abychom umožnili dojíždějícím žákům ze směru Blatno dřívější vstup do ZŠ v době nepříznivého počasí.

Ředitel ZŠ rozhodl takto:

1. žákům je oficiálně umožněno pobývat ve škole, a to v prostoru vestibulu a vnějších šaten, od 6.1.2014

2. žáci mohou vstoupit do ZŠ v 7.25 (vzhledem k příj. autobusu do ul.Kostnická v 7.21 do školy žáci reálně vstoupí v cca 7.30)

3. zvláštní dohled bude v době 7.25 - 7.40, za přidělení dohledu je zodpovědný p. školník, který je ráno po celou dobu přítomen u vstupu do ZŠ

4. tento režim bude platit v době nepříznivého počasí (srážky, teploty pod bodem mrazu, silný vítr)

5. vedení školy předpokládá, že se žáci budou chovat v mimořádné době ve škole slušně a nekonfliktně

6.ostatní žáci školy mohou do školy vstupovat pouze v pravidelný čas - v 7.40

Toto rozhodnutí je evidováno pod č.j.HEY/0318/2013 jako dokument, který upravuje zodpovědnost (konkrétně dohled nad žáky) zaměstnanců školy.

S pozdravem a přáním klidu, pohody, síly a zdraví v novém roce

Michal Šperling, SZŘ; ZŠ Chomutov, Ak.Heyrovského 4539

 

LISTOPAD 2013

Lesní brigáda

Mladí hasiči.

Dne 17.11.2013 jsme byli v obecním lese na brigádě.

Vyčistili jsme prostor od větví, kde se budou sázet malé

stromečky. Chceme tímto aspoň trošku pomoci přírodě.

yxay

dfgdf

TRZER

ŘÍJEN 2013

DRAKYÁDA

Již po jedenácté letos uspořádali Mladí hasiči v sobotu na hřišti Drakyádu. Přesto, že byl slabý větřík, děti dokázaly vznést draky velmi vysoko. Na Drakyádě se celkem sešlo 21 draků, dráčků a různých létajících předmětů. Nejhezčího draka měla Kristýna Štěpánková a nejvýše měla dráčka Kateřina Bartošová. Chceme poděkovat všem zúčastněným drakovodům i přihlížejícím rodičům a měli jsme velkou radost, jak někteří tatínkové, maminky a dokonce i dědečkové umí dobře běhat. Velké poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů v Blatně a občanům Hrádečné, kteří nám obstarali věcné ceny a sladké odměny, které byly závěrem rozdány všem malým majitelům dráčků. Děkujeme, Mladí hasiči

DFDFGFG

FBFBV

 

AKCE V HORALCE

KERAMIKA A DÝŇOVÁ PÁRTY V HORALCE DNE 27.10.2013 - KLIKNI NA FOTO a prohlížej obrázky z akce ...    

      dfdf

          DFDF/

 

Září r.2013

Kostel sv. Michaela v Blatně  -rekonstrukce

Rekonstrukce by měla probíhat v několika fázích, začít je třeba krovy, střechou, okny a dveřmi. Tyto práce představují investici vejít do pěti milionů korun.

Celkové náklady by neměly přesáhnout 15 milionů.

fgfhgf

FOTOGRAFIE Z REKONSTRUKCE KOSTELA  - KLIKNI NA FOTO

 

MLADÍ HASIČI V BLATNĚ

Dne 14.9.2013 jsme se zúčastnili zahájení her "Plamen" ve Strupčicích, kdy jsme přivezli stříbrné medajle za II. místo v okresní soutěži Mladých hasičů

ghghh

Konto Matýsek

KONTO MATÝSEK -klikni zde

 

Srpen r.2013

mhgf

Červen r.2013

Vážení občané,

v minulém týdnu proběhla v naší obci sbírka čistících a úklidových prostředků, balené pitné vody a nářadí. Díky osobnímu kontaktu s obcí Povrly na Ústecku jsme se rozhodli sbírku směřovat právě tam, kde byli za pomoc velmi vděční. Obec Blatno uvolnila z obecního rozpočtu 10 tisíc korun, za které jsme nakoupili po dohodě s velitelem hasičů v obci Povrly ponorná čerpadla, košťata, prodlužovací kabely, rukavice a další čistící prostředky a vše jsme jim zdarma poskytnutou dodávkou dne 13.6. převezli a předali starostovi obce panu Hadrabovi a veliteli dobrovolných hasičů. Na nich je, aby poskytnuté prostředky a materiál distribuovali a využili podle konkrétních požadavků a potřeb.

Všem, kteří pomohli patří velké poděkování.

V úctě 

                                 vaše Obec Blatno

 

AKCE

Vysvědčení 1 - zde ke stažení

Vysvědčení 2 -zde ke stažení

 

Pozvánka na jízdu lokálkou  - klikni zde

 

Den proti rakovině - zde ke stažení

Dne 15.5.2013 jsme se zúčastnili akce „Český den proti rakovině“, kdy jsme Vás obcházeli a nabízeli žluté kytičky za minimální částku 20,-Kč. Prošli jsme obce Blatno, Hrádečná a Šerchov. Celkem jsme vybrali částku 2 587,- Kč. Tento dárcovský výtěžek byl předán Lize proti rakovině Praha.           

     Chtěli bychom Vám tímto všem poděkovat, kteří si kytičku koupili na dobrou věc

Mladí hasiči Blatno

 

Pozvánka na nohejbal-klikni zde

 

Pohádkový sluníčkový dětský den.

Po jednoroční přestávce jsme v sobotu uskutečnili pohádkový den, na který jsme pozvali všechny děti z okolí. Připravili jsme různé disciplíny a po překonání dostávaly děti sluníčkové penízky, za které si mohly v naší prodejně nakoupit různé hračky, nebo sladkosti.  Závěrem jsme nechali napěnovat pořádný kopec pěny ve které jsme si všichni pořádně zařádili. Na naší akci přišlo více jak 30 dětí.

     Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomohli tuto akci zorganizovat a to Sboru dobrovolných hasičů Blatno, p. Váwra, p. Michal Šutinský, Obecní úřad Blatno , ČSSD Chomutov, SDH Březno a všem, kteří nám s touto akcí pomohli.

Děkujeme Mladí hasiči Blatno

foto - pohádkový sluníčkový den - klini na odkaz

 

Prodejna COOP -co se píše v tisku

Nástup - klikni zde

 

Květen r.2013

informace   

VIDEO Z FARMÁŘSKÝCH TRHŮ V BLATNĚ - klikni na odkaz

http://www.youtube.com/watch?v=TwnoqX-NgIU&feature=youtu.be

PLAKÁT - Dětský den na Špičáku - klikni na odkaz

 

gjgfg

 

Prevence do každé rodiny - klikni zde

 

 

gjhggf

 

Duben r.2013

 

Soutěž hasičů - zde ke stažení

 

PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI -klikni zde

AKCE -SADBOVÉ BRAMBORY -klikni zde

 

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ 10.ROČNÍK

UIJ

FGF

fgf

g

 

 

Březen r.2013

 Poradenský den - zde ke stažení

 Poradenský den - zde ke stažení

 

Únor r.2013

 

Bobiáda v Šerchově r.2013 - klikni zdehghg /

 

Masopust v Blatně r.2013 - klikni zdedfgdfg/

Kino jirkov

změna kino Jirkov

 

Prodej uhlí

 

Leden r.2013

 

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH -první kolo- VOLEB V OBCI BLATNO - výsledek ke stažení zde

 

hgdfg

fgd

 

 

Prosinec r,2012

 Informace

Zápis dětí do první třídy

Školské obvody pro rok 2013-2014

 

rozsviceni_vánočniho_stromku_v_Šerchove    klikni zde

gfg/

Mikuláš_Šerchov_2012 - klkni zde

fgfg/

 

FGFG

hdf

 

ŘÍJEN r.2012

Volby r.2012

dfdf

Kandidátní listina

Platné hlasy

Předn.
hlasy

číslo

název

celkem

v %

1

"Občané městu, město občanům"

1

0,60

X

4

SUVERENITA - Blok JB pro ÚK

1

0,60

X

7

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

X

8

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

1

0,60

X

9

Hnutí PRO! kraj

45

27,27

X

16

Strana soukromníků ČR

0

0,00

X

22

Nár.socialisté-levice 21.stol.

5

3,03

X

32

TOP 09 a  Starostové pro Úst.kr

4

2,42

X

38

Koalice SNK ED a SZSP

6

3,63

X

40

Severočeši.cz

7

4,24

X

 

 

       

 

Kandidátní listina

Platné hlasy

Předn.
hlasy

číslo

název

celkem

v %

43

Komunistická str.Čech a Moravy

41

24,84

X

45

NESPOKOJENÍ OBČANÉ!

4

2,42

X

53

DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!

8

4,84

X

60

Česká str.sociálně demokrat.

27

16,36

X

67

Česká strana národně sociální

0

0,00

X

70

Občanská demokratická strana

11

6,66

X

77

Strana svobodných občanů

1

0,60

X

83

Komunistická str.Českosloven.

1

0,60

X

93

Česká pirátská strana

2

1,21

X

-

-

-

-

-

 

 

 

Výlet

Velké setkání u sousedů

 Pro řadu dětí z Blatna a Strupčic začal školní rok netradičně. Díky dlouholeté spolupráci mezi obcemi Blatno, Weinbach (Německo) a Debrzno (Polsko) vycestoval začátkem září na 5-ti denní výlet autobus plný dětí a dospělých, kteří přijali pozvání na oslavy výročí 20 let spolupráce mezi obyvateli Weinbachu a Debrzna. Bylo se na co těšit. Pro všechny účastníky oslav byl připraven bohatý program, a tak mohly například české i polské děti společně podniknout hloubkovou prohlídku jednoho z největších letišť v Evropě, mezinárodního letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Nechyběla návštěva outdoorového zábavního parku, muzea hraček, zemského parlamentu ve Wiesbadenu (Hessensko), nebo velkého sboru dobrovolných hasičů v Limburgu. Kromě výletů došlo i na hry a soutěže, konal se dokonce i rytířský turnaj, v kterém měli dospěláci co dělat, aby se malým rytířům ubránili. Součástí programu byly i soutěže německých, českých a polských dětských hasičských sborů.

Na přípravě akce a v jejím průběhu pomáhala řada dobrovolníků z řad obyvatel obcí Weinbach a Freienfels, finančně byla akce podpořena z programu EU, ale k ničemu takovému by nedošlo, žádné partnerství  mezi Blatnem a Weinbachem by neexistovalo, nebýt pana Vavřince Bezděky a jeho Studia Vawra z Blatna, který v obci Weinbach před mnoha lety inicioval spolu s místními opravu hradu a začal zde organizovat Rytířské slavnosti, které jsou v současné době největší akcí tohoto druhu v celém Německu. Každoročně se této velké slávy účastní desetitisíce návštěvníků a výtěžek z ní slouží právě na obnovu místního hradu. Jemu a jeho spolupracovníkům patří velké poděkování, protože nebýt jeho, neměly by děti z Blatna a Strupčic tak netradiční začátek školního roku, tolik nových kamarádů v Německu a Polsku a tolik nevšedních zážitků.

 

                                                                                                         Za Obec Blatno

                                                                                        Iveta Rabasová Houfová, místostarostka

fggf

hgfg

SRPEN r.2012

          odkaz na Portál krizového řízení ÚK, na kterém najdete informace týkajícím problémů spojených s metanolem. Jsou zde uvedené aktuální informace s odkazy na MZČR, důležité dokumenty ke stažení a odkazy na důležité subjekty.

 

http://pkr.kr-ustecky.cz/Metanol---infromace-pro-obcany-Usteckeho-kraje/Aktuality.aspx

 

Přeji hezký den.

S pozdravem

Ing.Bc. Stanislav Hájek

Odbor kancelář tajemníka – krizové řízení

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

Informace

Dovoluji si Vám připomenout, že MAS má vyhlášenou výzvu k podávání žádostí o dotace v Programu rozvoje venkova.

Celý text výzvy, včetně opatření, ve kterých je možné žádost, je zde:

www.maskaszk.cz/strategicky-plan-leader/vyzvy/vyzva-c-8/. 

 

 

VÝLET Z BLATNA DO HŘENSKA,NA KONCI PRÁZDNIN ...

Hřensko 1.září 2012hgfzt

bftr

MUZZ

 

Vandr country show v  ŠERCHOVĚ

Video a fotografie jsou z Šerchova z akce s názvem - vandr country show -pro děti a dospěláky, u příležitosti ukončení prázdnin.Akce byla zahájena v pátek večer a  ukončena v neděli ráno.Odvážní indiáni a kovbojové, spali ve stanech po oba večery...

erdfd

 fotogalerie -klikni na obrázek zde

 

 

fddf

video z akce -klikni zde na obrázek

 

 

Informace

V obci Hrádečná byla zahájena revitalizace obce. Nejdříve je potřeba obec vyčistit od náletových dřevin a přerostlé trávy

fsdf

dfgdfg

 


 

V Mezihoří se někteří drží přísloví ,,jak si kdo ustele,tak si i lehne"  ...............

zde je ukázka

dfdf

 To platí i o obci Zákoutí - stavební odpad u nádob s tříděným odpadem. ?????

dfgdfg


 

Hezký den přátelé,

   Dovoluji si Vás oslovit s prosbou o pomoc s malým průzkumem ohledně práce MAS SZK jako takové. Získané Informace by měly posloužit k sebereflexi, zlepšení vlastní činnosti MAS SZK.

www.maskaszk.cz/formulare/dotaznik/

Skládá se pouze z 11 otázek, na které se snadno odpoví, většinou jen vybráním správné možnosti.

                                                                                                     Děkuji

                                                                                                               Hana Dufková
                                                                                                               ředitelka

 

Z CHOMUTOVSKÉHO DENÍKU ...

Přerozdělování daní může být zabijákem horských obcí

 

Ilustrační fotografie.

Ilustrační fotografie. Autor: Petr Šilar

Chomutovsko - Jedni zbohatnou a budou vymýšlet, kam s penězi, druzí budou třít bídu s nouzí.

 

Chomutovsko příští rok zbohatne. Ve srovnání s letošním rokem by sem mělo směřovat přes sto třicet dva milionů na daních navíc. Poslanci v  předešlém měsíci schválili nový systém přerozdělování daní, který měl obcím přidat. Některé obce však budou bojovat s výrazným poklesem příjmů, a to až na existenční hranici. Na  Chomutovsku tuto změnu citelně pocítí především horské obce Kalek, Kryštofovy Hamry a Loučná pod Klínovcem.

Likvidační návrh

Ještě letos do rozpočtu Kalku putovalo ze sdílených daní okolo tří a  půl milionu korun. Příští rok by měla obec přijít o téměř osm set padesát tisíc korun. Původně mělo jít dokonce o více než milion a půl.

„Původní částka by pro naši horskou obec byla téměř likvidační. Osm set tisíc však představuje stále velkou ztrátu," informuje starostka Kalku Miluše Lauková. „Samozřejmě by se tato ztráta dotkla běžného chodu obce," dodává.

S odpadky na dvorku a bez světla?

V obci totiž žije téměř dvě stě padesát obyvatel. „Jen za likvidaci komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu utratí obec více než dvě stě padesát tisíc korun," přibližuje starostka část obecních výdajů. Dalších téměř dvě stě osmdesát tisíc podle ní utratí za energie na  provoz obecních budov a veřejné osvětlení. Další tisíce stojí údržba zeleně a zimní údržba ve  třech spádových obcích. Kolem čtyři sta tisíc obec doplácí za to, že  může zaměstnat v obci sedm lidí na veřejně prospěšných pracích. Nutná je zde také zimní údržba komunikací. Jen těchto pár jmenovaných nezbytných výdajů obce by se uhradilo z částky, která má být obci ve srovnání s  letošním rokem sebrána.

Již minulý měsíc, před tím než se problematika přerozdělování daní projednávala v poslanecké sněmovně, posílala starostka dopis poslancům. V  boji o navýšení příjmů z daní pro své obce jí nyní pomáhají také starostové obce Loučná pod Klínovcem a Kryštofovy Hamry, které na tom mají být ještě hůř. „V pondělí chceme odeslat dopis našim senátorům, ve  kterém je žádáme, aby se zamysleli nad tím, co to pro obce bude znamenat a zda zvážili jaké důsledky jejich zvednutí ruky pro novelu zákona o  RUD bude mít pro ty nejmenší obce republiky," dodala.

Dalších pět obcí bylo v ohrožení

Ještě v květnu však otazník visel nad dalšími pěti obcemi z  Chomutovska. Boleboří, Domašínem, Horou sv. Šebestiána, Křimovem a  Blatnem. To letos z daní inkasovalo do svého rozpočtu více než čtyři a  půl milionu korun. V následujícím roce to mělo být osm set tisíc méně.

Obec počítala s tím, že se rozdíl sníží. „Úbytek by to byl ale stejně obrovský," zhodnotila místostarostka Blatna Iveta Rabasová Houfová.

Proto se obec tímto problémem zabývala a nadále zabývá. „Museli bychom přesvědčit obyvatele, kteří zde nemají trvalé bydliště, aby si jej zavedli. Pokud by se nám to nepovedlo, museli bychom zvyšovat daň z  nemovitosti a pro přihlášené obyvatele bychom museli hledat nějaký způsob kompenzace," dodala.

První rok by se však obec musela tak jako tak držet zpátky. „Nemohli bychom pracovat na dalším zlepšování vzhledu obce, či žádat o dotace, v  čemž jsme nyní úspěšní," dodala.

Blatno se však podle posledních informací z ministerstva financí ztrát z příjmů obávat nemusí. Podle nových teoretických propočtů návrhů rozdělování daní obcím, které jsou přístupné na stránkách ministerstva, by mělo naopak získat o půl milionu korun více než loni.

Informace

Svoz separovaného odpadu v obci Blatno a spádových obcích bude prováděn 1x za 14 dní v létě a jednou za měsíc v zimním období.

svoz papíru v úterý

svoz plastů ve čtvrtek , vždy ve čtrnáctém dni

Děkujeme,že třídíte odpady - šetříme tím životní prostředí a sobě peníze


 Odpady ...

Zde je ukázka,jak by to vypadat nemělo.V Hrádečné někdo vyhodil odpad stavebního materiálu přímo ve vesnici u kontejnerů.STAVEBNÍ MATERIÁL NENÍ KOMUNÁLNÍ ODPAD a patří na skládku na náklady  stavebníka.Díky těmto lidem se může stát,že poplatek za svoz odpadu bude navýšen a odnese to i většina slušných lidí,kteří odpad poctivě třídí a snaží se náklady na svoz odpadu  snížit.Žádáme občany,hlídejte si pořádek ve své vesnici a nebojte se ,,nepořádníky", které přistihnete nafotit,nebo nahlásit na OÚ BLATNO tel. 474625839

dfd

ČERVENEC r.2012

dfdf

asas

Poděkování,

děkujeme všem občanům,kteří se snaží třídit odpad a zároveň bych chtěl všechny požádat,aby do kontejnerů pro tříděný odpad nevhazovali obaly znečištěné zbytky jídel.V tomto letním čase se zbytky od jídla rychle kazí a další zpracování tříděného odpadu je opravdu zážitkem pro zaměstnance,kteří vyváží odpad k dalšímu zpracování.

                                                                                                             J.Zocher

ČERVEN  r.2012

 

INFORMACE

Vážení,

přestože Magistrát města Chomutova a rovněž veřejnoprávní média již v dostatečném předstihu informovala o odstávce na pracovištích registru silničních vozidel v celé ČR, přesto si vás touto formou dovolujeme informovat a žádáme rovněž o příslušné vyrozumění vašich občanů, že registr vozidel z výše uvedeného důvodu nebude moci přijímat ve dnech 2.7.-4.7.2012 jakékoliv žádosti spojené s těmito úkony.

 http://www.chomutov-mesto.cz/

l.kaskova@chomutov-mesto.cz

Tel.:  474 637 269

Fax.: 474 637 340

 Zborovská 460

43028 Chomutov

  

 Tak takhle se v Šerchově kácí májka -klikni na obrázekfv a pusť video

 

ODKAZ NA VIDEO Z FARMÁŘSKÝCH TRHŮ V BLATNĚ - klikni na obrázek

 hdg

 

 


 

 Samovýroba dřeva v roce 2012

Vážení spoluobčané,

stejně jako v loňském roce je i letos v obecních lesích v souladu s plánem hospodaření k dispozici pouze omezené množství dřeva vhodného k „samovýrobě“. Celkem je to 361 m3. Přihlášených zájemců z řad trvale žijících je 95. Chalupářů 26.

Aby byly uspokojeny všechny žádosti, kterých je oproti loňsku více, jsou pro jednoho žadatele k dispozici max. 4m3. Stejně jako v loňském roce, přihlášeným z řad chalupářů dáme vědět ihned, jakmile bude zřejmé, jaké množství pro ně zbylo poté, co své požadavky uplatní trvale žijící. V loňském roce byli tímto způsobem uspokojeni všichni žadatelé.

Pokud tedy Váš zájem trvá, postupujte, prosím, následovně:

Kontaktujte lesního hospodáře pana Kaisera – každou středu na obecním úřadě od 14.00 do 16.00 hod., nebo na čísle 608 400 193, který Vám přesně vyznačí porost určený k těžbě a domluví si s Vámi podrobnosti. Poté zajděte na obecní úřad, kde s Vámi bude uzavřena smlouva. Úhradu provedete platbou v hotovosti na obecním úřadě po provedení těžby. Cena zůstává nezměněna, tedy 180,- Kč vč. DPH.

Důležité upozornění: na vytěžení dřeva bude mít každý 30 dní, proto do smlouvy uveďte termín, v kterém vytěžení plánujete. Smlouvu tedy můžete uzavřít např. 18.5. s tím, že těžba ale proběhne až v termínu 1.-30.8.2011.

S díky za pochopení                                                                    

                                                                                           Vaši zastupitelé.

                                                                                           V Blatně, dne 16.4.2012


 

INFORMACE

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ  za rok 2012  klikni zde 

 

 

klikni na odkaz chomutovsky.denik

 

KVĚTEN r.2012

VENKOVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY V BLATNĚ -  klikni zde

DFEDF

Venkovské farmářské trhy, se  konaly ve spolupráci s MAS Sdružení Západní Krušnohoří s obcí Blatno dne 26. května 2012.Akce byla spojená s oslavou Dne dětí.

 

 

DFDF

 

ghgh

Nabídka práce

ŠIČKA – DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE!!!

ODVĚTVÍ:     Výrobní společnost

LOKALITA:   Chomutov

NÁSTUP:      Dle dohody

NÁPLŇ PRÁCE:

-     šití automobilových potahů a jejich součástí

 

POŽADUJEME:

- vyučení v oboru švadlena/krejčí VÝHODOU

- praxi na obdobné pozici

- ochotu pracovat ve 3- směnném provoz

- manuální zručnost

- dobrý zdravotní stav

   

NABÍZÍME:

- stabilní dlouhodobé zaměstnání na hlavní pracovní poměr

- mzda 75Kč/hod  pracovník vyučený v oboru, 70Kč/hodina – pracovník nevyučený v oboru

- příplatky + měsíční bonusy

- dotované stravování na pracovišti

- závodní doprava

KONTAKT: monika.hemzova@adecco.com, tel: 606 776 413

 

AKCE ...

V Šerchově létaly čarodějnice,vařila se polévka z jedové báby,děti prošly pohádkovým lesem, soutěžilo se o ceny a poté se tancovalo až do nočních hodin.Všem se akce líbila a proto díky všem,kdo pomohl s organizací ...

VIDEO -  KLIKNI ZDE na obr.dfgd

 

                                                                                                         J.Zocher


ČARODKY ŠERCHOV - FOTO - klikni zde DVFD

                                                                                                     


 

1.MÁJ V BEČOVĚ-r.2012 foto - klikni na obrázek             FGFG

 

Bečovští po upálení těch nejhorších čarodějnic vyrazili zrána do prvomájového průvodu s alegorickým vozem a kde skončili-to ví jenom oni ...

                                                                                                     R.Svobodová

DUBEN r.2012

Dne 21.4.2012 proběhl na Blatně již IX. ročník  "Soutěže všestrannosti mladých hasičů" Zúčastnilo se 14 družstev z okresu Chomutov a z toho jedno družstvo z Rübenau SRN. Celkem 70 dětí a mnoho dospěláků. Dále proběhla soutěž o "Hlavní poklad", kterým byl velký plyšový slon. Letos bohužel blatenští hlavní poklad nevyhráli a slon tak putoval do Strupčic. Děkujeme Všem, kteří nás přišli na soutěž podpořit a touto cestou děkujeme Všem, kteří nám v soutěži pomohli a to:

OÚ Blatno, Fa Puls Chomutov, Fa První Pražská, SDH Blatno, Restaurace "U Divouse", Restaurace "U Štěpána", Studio Váwra a p. Kudrna.

dffd

 


 

S migrací žábám v Blatně pomáhají místní děti

Dlouhá desetiletí je každoročně na blatenských silnicích k vidění stále stejně smutný obrázek, stovky přejetých žab, které v jarním období migrují naklást jikry do rybníka uprostřed obce. V loňském roce jich na jedné trase, na příjezdu do Blatna kvůli našim autům ukončilo svou cestu téměř 400, převážně ropuch obecných, v dalších částech obce to byly další stovky.

Letošní jaro je však alespoň na jednom místě jiné. Díky organizacím Bufo a Anthericum, jmenovitě pánům Vlčkovi a Vošickému je na kraji obce umístěna ochranná fólie, která žáby zastaví před silnicí. Z celkem 15-ti sběrných míst pak každý den žáby přenáší do rybníka místní děti za dozoru dospělých. Počty přenášených žab jsou závislé na počasí. V nejteplejších dnech jich bývá i 80 až 100 denně, v těch nejchladnějších se migrace zastavuje úplně.

Zmíněné organizace se pokouší získat dotaci na trvalé opatření, kterým by bylo vybudování malých vodních ploch v místech, které jsou pro žáby a tedy jejich rozmnožování nejatraktivnější a kde je jejich výskyt už nyní největší. Díky takovým jezírkům by ztratily potřebu putovat přes silnice k rybníkům či jiným vodním plochám.

Než se ale tyto projekty podaří zrealizovat, budeme letošní řešení opakovat i v příštích letech a pokusíme se zajistit finanční prostředky na to, abychom mohli nakoupit folii i pro další lokality. Kromě ochrany žab jde při této aktivitě také především o budování zdravého vztahu dětí k okolní přírodě a k jejím obyvatelům.

Migrace v těchto dnech pomalu končí, celkové číslo obojživelníků, kterým bylo na cestě za rozmnožováním pomoženo, se bude blížit k číslu 1000.

Zároveň také tímto děkujeme všem pomocníkům, velkým i malým, kteří s přenosem pomáhají a kteří se k těmto živočichům chovají ohleduplně i v jiných částech obcí.

Text a foto Iveta Rabasová Houfová

kjk dfdf

Blatenské Velikonoce

O velikonočních svátcích proběhla v kulturním domě v Blatně již druhým rokem za spolupráce Obce, o.s. Blatenská Beseda a Studia Vawra akce pro všechny věkové kategorie. Zatímco dívky a slečny (ale nejen ony) malovaly dekorativní vajíčka, nebo se je učily drátkovat, malí a velcí páni (ale nejen oni) pletli pomlázky. Kdo potřeboval doplnit energii, mohl se posilnit ochutnáním velikonočních nádivek, čímž se stal zároveň porotcem v soutěži o tu nejlepší. Letošní výherkyní se stala Petra Brumeisenová. Malovaných a drátkovaných vajíček byly desítky, proutky nezbyly žádné a z nádivek jen drobečky, což jsou snad znamení, že se účastníkům sobotní odpoledne líbilo a že se domů rozcházeli spokojení.

Text a foto Iveta Rabasová Houfová

hrsrjufAS

VIDEO - VELIKONOCE V BLATNĚ -klikni zdefgfg

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Adolfu Vogelovi za finanční dar pro Mladé hasiče, který je určen na doplnění naší výstroje a výzbroje, které tolik potřebujem pro naše hasičské soutěže. Děkujeme - Mladí hasiči Blatno.

 

Jarní úklid ...

Obecní úřad Blatno a jeho zaměstnanci se budou mimo jiné práce, snažit o,,jarní"úklid po zimních měsících, nejen v samotném Blatně,ale i na pozemcích  našich spádových obcí,kterých je i s Blatnem osm ...

 

Zastávka v Radenově

fgfgfg

Úklid vesnic pokračuje sběrem odpadků kolem cest.Je to sice práce silničářů ale ...

gdfgg

Rybník v Květnově

ojtztr

a zastávka v Hrádečné

fsfsd

 

 

dfd

Se záchranou žab v Blatně pomáhají děti i obec

 

Fólie zabrání tomu, aby žabky doskákaly na silnici. Autor: O.S.Anthericum

Blatno - Výzva v Chomutovském deníku, aby lidé pomohli se záchranou žab v Blatně, se setkala s úspěchem.

 Ochranáři z občanského sdružení Anthericum, žádali o pomoc při  pořizování drahých fólií využívaných ve stavebnictví, které jsou ideální migrační bariérou, jež žabky nepustí na silnici.

„Hned po zveřejnění mi zavolala paní místostarostka obce, že by s  námi chtěla spolupracovat. Zapojila do přenosu žab děti což je pro ně úplně nejlepší ekologická výchova,“ pochválil místní iniciativu Rostislav Vošický. „Slíbila, že přes dotační program by bylo možné nakoupit fólii a zrealizovat tak migrační bariéry na více místech,“ doplnil.
Anthericum zajišťuje hladký přechod žab nejen v Blatně, ale také v okolí Přísečnické přehrady. Fólie pro vytvoření bariér potřebují i tam, jinak hrozí, že zahynou stovky těchto obojživelníků. Proto je jim každá nabídnutá pomocná ruka dobrá. Sdružení sice poslalo žádost o dotaci na nákup fólie přes program Ochrana biodiverzity vyhlašovaný Českým svazem ochránců přírody, zatím ale neví, jak bude úspěšná.

Autor: Miroslava Šebestová   CHOMUTOVSKÝ DENÍK

 

fdf

BŘEZEN r.2012

Z CHOMUTOVSKÉHO DENÍKU ...

V Blatně staví migrační bariéry na záchranu žab. Pomozte sehnat fólie

Fólie zabrání tomu, aby žabky doskákaly na silnici.

Fólie zabrání tomu, aby žabky doskákaly na silnici. Autor: O.S.Anthericum

 

Chomutovsko - Ročně tam hynuly pod koly aut stovky žab.Drahá stavební fólie tomu pomůže zabránit.

 

Ochranáři přírody vytvořili v Blatně migrační bariéru. Díky ní neskončí žáby na své milostné pouti pod koly aut, ale dostanou se v  pořádku z Bezručova údolí do rybníku, který je přímo uprostřed obce Blatno.

Pasti pro záchranu života

„Našim obyvatelům vadilo, že žáby umírají pod koly a žádali na obci, abychom s tím něco udělali,“ uvedla místostarostka Iveta Rabasová Houfová. Jen loni na silnici napočítali více než tři sta padesát přejetých žab. Starosta proto oslovil členy občanského sdružení Anthericum, které se zabývá životním prostředím, aby zasáhli.

Ochranáři v uplynulých dnech vytvořili migrační bariéru v délce půl kilometru, aby obojživelníci neměli šanci dostat se na asfalt. Velké putování žab začíná už v těchto dnech a tak musí být vše včas připraveno. Jako zábrana slouží speciální tvrdá fólie, která je využívaná ve stavebnictví při pokládání kabelů do země. Členové sdružení ji napínají na dřevěné kolíky a ve vzdálenosti několik desítek metrů zakopávají kbelíky s vodou, které slouží jako dobře míněné pasti. Žáby do nich naskáčou a ochranáři je tak snadno seberou a odnesou do rybníka.

Věnujte fólii!

Hlavní problém nyní představuje pořízení samotné fólie. Ochranáři pro  Blatno využili část původně kilometrové fólie, s jejíž pomocí zachraňovali loni žáby na Přísečnické přehradě. Zapůjčilo ji občanské sdružení Bufo, které se věnuje záchraně žab po celém Ústeckém kraji. Tato část fólie bude ale letos chybět.

„Fólie je bohužel velmi drahá záležitost a kvůli škrtům už nedostaneme finance z ministerstva životního prostředí. Proto bychom rádi, kdyby se našla stavební společnost, která by nám ji věnovala,“ vysvětlil Rostislav Vošický z o. s. Anthericum (volat mohou na tel. 777  033 700 a psát na mail anthericum@seznam.cz). Kilometr tohoto materiálu vyšel ochranáře na padesát tisíc. Použít se  dá nejvýš dvakrát, déle nevydrží být napjatá, jak je potřeba.

Celá záchranná akce v Blatně potrvá měsíc. Vše bude záležet na tom, jak dlouho budou žabky putovat k rybníku. Největší nápor bývá v začátku putování, postupně počet migrantů klesá.

Autor: Miroslava Šebestová

fgfg

 

Petiční arch - klikni zde 

Vážení kolegové,

 problematický návrh ministerstva školství týkající se reformy financování regionálního školství, který bezprostředně ohrožuje 50-70% venkovských kol, je potřeba odmítnout jako celek. Návrh byl z  MŠMT vypuštěn bez náležité analýzy dopadů na žáka, rodiče, učitele a zřizovatele. Nebezpečný návrh ministra Dobeše naprosto cíleně přesouvá další díl financování regionálního školství na obce a na rodiče. Proto Vás prosíme o podporu této petice, která má za cíl shromáždit dostatek podpisů /10.000/ k tomu, aby se problematika regionálního školství dostala na pořad jednání horní komory Parlamentu České republiky, kde se již 20. února konalo veřejné slyšení na téma regionálního školství / kterého se zúčastnilo přes 300 starostů a ředitelů škol/. Ačkoliv byl ministr Dobeš byl na toto veřejné slyšení pozván, neúčastnil se jej.

Pevně věřím, že petice napomůže k prohlédnutí vedení ministerstva školství, že je třeba předložený návrh reformy financování stáhnout a ve spolupráci s odborníky, řediteli škol, zřizovateli a rodiči zásadně přepracovat.

Vyplněné petiční archy prosím zasílejte co nejdříve na adresy členů petičního výboru.

Děkujeme Vám všem předem za spolupráci,

                            

Petiční arch je k podpisu na obecním úřadu ...

 

Z NAŠICH OBCÍ

9.3.2012 oslavili obyvatelé z obce Šerchov mezinárodní svátek žen,posezením a tanečkem v hospodě U Čemana .Fotografie z akce -klikni na obrázek...

                                                                                   gfdf 

 

   Nová školka v Nezabylicích    sdsdd

 

INFORMACE

ZMĚNA TERMÍNU PRAVIDELNÉHO SVOZU ODPADU  Klikni zde

 

INFORMACE

V obci Hrádečná se zaběhli dva psi,němečtí ovčáci.Mohou být zaběhlí v širokém okruhu našeho katastru,v jiných obcích.Prosím ,kdo by psi někde spatřil,ať podá informaci na tel.724368481,nebo věc oznámí na OÚ Blatno.

Podle čerstvé  informace je jeden pes už doma,druhý se stále toulá ...

 

Únor 2012

FOTOGALERIE -MASOPUST BLATNO 2012 

klikni na obrázek

 ghgh

 

KRÁTKÁ VIDEA - MASOPUST  BLATNO 2012 

klikni na obrázek

-gfg

Rozcestník v Hrádečné již od léta navádí turisty k místům,které se nachází v sousedství jmenované obce.Tato krásná navigace je dílem chalupáře pana Malého a jeho kolegů za vsi.

         fd

                                                                            Dopis ...

Dobrý den,

 ráda bych Obci Blatno poděkovala za možnost využít 50% slevy z ceny týdenního kurzu lyžování pro děti s trvalým bydlištěm v obci Blatno. Pana Kruťu jsem kontaktovala se žádostí o výuku lyžování naší tříleté dcery Kateřiny. Velmi mne potěšila jeho vstřícnost a posléze pak i individuální a odborný přístup k dětem. Je velká škoda, že dnes, kdy jsem se "konečně"dostala k přečtení zpravodajského občasníku "Blatenská Blatka", už odkaz na internetové stránky TJ Mezihoří s Lyžařskou školou "BALI" není aktuální, neboť na zmiňované internetové stránce už nic souvisejícího s panem Kruťou nelze najít. Nevím jaké "páky" má Obec Blatno na lyžařský areál TJ Mezihoří a co vše se skrývá v pozadí tohoto konfliktu, ale mohu s povzdechem jen říci, že je to velká škoda. Mít tak zkušeného a zapáleného instruktora v obci, který je tlačen svou výuku přesouvat do vzdáleného střediska Klínovec je opravdu smutné. Závěrem mi dovolte tedy ještě jednou poděkování panu Kruťovi i Obci Blatno za podporu sportovních aktivit našich malých mladých nadějí.

 S pozdravem Bílková Simona, Radenov.

       hg

 

Leden r.2012

 

 

Zima si v tomto roce s námi pohrává.Zatímco cesta na chatu Bernava je zavátá a fréza má co dělat,aby se prokousala ke svému cíli,tak dole pod horami vládne aprílové počasí a zima né a né začít.No,snad nám to ukáže v únoru ...

bg

 

Výroční členská schůze členů Sboru dobrovolných hasičů v Blatně

a Hasičská zábava.

     Dne 21.1.2012 v 18.00 hodin byla zahájena Výroční schůze členů Sboru dobrovolných hasičů v místním kulturním středisku Horalka v Blatně. Na  schůzi se mimo jiné projednávala činnost SDH Blatno a činnost Mladých hasičů v roce 2011, která byla bohatá. Na pozvání přijela starostka Okresního výkonného výboru Chomutov p. Renata Špidlíková. Starostka předala medajle za věrnost členům SDH Blatno, medajli za příkladnou práci a také Čestné uznání. Dále poděkovala za práci, hlavně s dětmi v roce 2011 a popřála nám do dalších aktivit. Účast našich členů bylo 90 %.

     Závěrem Výroční schůze SDH se pořádala po dlouhých sedmi letech „Hasičská zábava“ pro veřejnost. Na zábavě byly připraveny různé soutěže, například malý test o SDH Blatno, nebo si každý mohl tipnout váhu připravené vystavené tlačenky, slosování vstupenek o hodnotné ceny apod.

     Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili v Hasičské zábavě věcnými cenami a to: První Pražská stavební (p. Šutinský), SAPRIL s.r.o. (p. Rouče), Obecní úřad Blatno, Studio Váwra, Fa Mara, Chovatelské potřeby Jirkov, Autodíly – Machtová, Restaurace „U Štěpána, Restaurace „U Divouse“, Statutární město Chomutov, Fa Nedvěd, Word Invest, p.  Rabas, Kolařík, Kopecký, Smik a p. Karochová. Dále zvláštní poděkování za zpracovanou tlačenku p. Karochovi.

     Velké poděkování patří Studiu Váwra, které organizovalo celou akci a všem členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří se podíleli při organizaci a úklidu.  SDH Blatno. 

             

       Kraj souhlasí s pěti větrníky v Blatně. Hned tak stát nebudou,

                                         obec je proti


Blatno - Plzeňská APB se ale nevzdává. Byznys je příliš lákavý a tak vyčká, zda v obci nezmění názor.
 
Autor:
Miroslava Šebestová CHomutovský deník

Ústecký kraj dal na konci prosince souhlasné stanovisko k výstavbě větrných elektráren v Blatně. Z původních osmi, které by tam investorská společnost APB Plzeň chtěla vztyčit, jich posvětil pět. V tuto chvíli nic nebrání tomu, aby společnost zažádala o stavební povolení. Kvůli vytrvalému odporu blatenských zastupitelů, to ale neudělá, protože by se  jí to nevyplatilo a raději vyčká, zda-li Blatenští nezmění názor.
Ti jsou ale neoblomní. „My tady větrníky nechceme a uděláme vše pro to, aby tu nebyly,“ informovala místostarostka Iveta Houfová Rabasová. „Pokud bude investor žádat o stavební povolení, budeme připomínkovat, že  záměr není v souladu s platným územním plánem obce. Kdyby se o něj chtěl opírat, musel by znovu nechat vypracovat posudek EIA, což by se mu vůbec nevyplatilo,“ uvedla Houfová. Na rozpory v návrhu s platným územním plánem upozorňoval i chomutovský magistrát.
Zastupitelé navíc pro jistotu nechávají zpracovávat nový územní plán, který do budnoucna nepočítá s jedinou větrnou elektrárnou v katastru obce.
Souhlasné stanovisko kraje, které je sice nezbytnou tečkou za posudkem ekologické zátěže EIA, tak zůstává jen kusem papíru. Bez spolupráce Blatenských se totiž investor daleko nedostane. Ti ale APB nechtějí vycházet vstříc, protože se obávají, že větrníky pouze zhyzdí krajinu, podepíší se na jejich zdraví a snížení ceny nemovitostí.
Ve svém odporu vůči větrníkům je zastupitelstvo neoblomné a má veškerou podporu místních obyvatel i několika občanských sdružení.
Jedinou šancí plzeňské APB, pro niž jsou větrníky v Blatně i při všech lapáliích lákavým soustem, je přesvědčit nadpoloviční většinu zastupitelů a získat je na svou stranu, aby projekt podpořili. Například ve Výsluní se jim díky přesvědčovací taktice, kdy zástupci firmy obcházeli jednotlivce, podobný kousek podařil.
„U nás by museli získat pět z devíti zastupitelů, což se jim nepodaří. Vidím to pro nás optimisticky,“ věří ale blatenská místostarostka.
APB zatím nehodlá podnikat další kroky, které by ji stály jen peníze a starosti. Své šance přesto nevzdává. „Už jednou jsme souhlas obce s výstavbou větrných elektráren měli. Po volbách se změnilo zastupitelstvo, které nám vypovědělo smlouvy. Uvidíme ale po dalších volbách,“ podotkl jednatel Pavel Březina. „My jsme trpěliví.“
Počet větrných elektráren, které chtějí stavět investoři v horách nad  Chomutovem, se stále zvětšuje. Podle systému posuzování ekologické zátěže EIA jsou aktuálně rozpracovány projekty různých investorů na  221 vrtulí. Jen za poslední měsíc jich přibylo 16. Kdyby se postavily všechny, za dotovanou elektřinu by vydělaly asi tři miliardy ročně.

 

 

 

AKTUALITY - ARCHÍV 

 

Život v obci

Překlad (translations)

Akce v regionu

Mikroregion Sebastian

Aktuální akce dle výběru

Regionální informační portál

Finanční arbitr - info pro občany

Rychlý kontakt

Adresa:
Obec Blatno, Blatno 1
430 01 Blatno

Telefon/fax: 474 625 839

E-mail:  
uradblatno@centrum.cz

ID adresa: 92haqxs

Starostka:
Iveta Rabasová Houfová

Portál zadavatele: www.profily-zadavatelu.cz/profil/00261807

č.ú: ČSOB a.s., Chomutov
109600739/0300

IČO: 00261 807
DIČ: CZ00261807

podrobný kontakt-klikni zde

Úřední hodiny:
Po: 8 – 12, 13 – 17
St: 8 – 12, 13 – 17

Počítadlo návštěv

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:69
TÝDEN:69
CELKEM:979854

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download